อภิธรรมมหาวิทยาลัย
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
             
           
พระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ
อดีตอภิธรรมปาโมกข์ แห่ง อภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
แขวงศิริราช   เขตบางกอกน้อย
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารกรุงเทพฯ  ๑๐๗๐๐
                   
                   
    ชาติภูมิ    
         พระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ เป็นพระมหาเถระชาวพม่า เกิดเมื่อวันอังคาร ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔ ปีฉลู  ตรงกับวันที่ ๑๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๕๖  ที่จังหวัดเมียนฉ่าน ประเทศพม่า  บิดาชื่อ อูทุ่นเมี่ยน   มารดาชื่อ ต่อติ๊ด  มีน้องสาวชื่อ มะซิ่น (ซึ่งท่านได้พามาอยู่เมืองไทยด้วย และคนไทยที่คุ้นเคย จะเรียกน้องสาวของท่านว่า มัทรี)    
                         
    การศึกษา    
         นับตั้งแต่ท่านพระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ อุปสมบทเข้ามาอยู่ในเพศบรรพชิต  ท่านใฝ่ใจใคร่ในการศึกษามาก ท่านเรียนพระไตรปิฎก พร้อมทั้งอรรถกภาและฎีกา จากพระคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎก เช่น พระอาจารย์ภัททันคะกุมารเถระ ผู้เป็นคณาจริยะ ธัมมกถิกะ เจ้าอาวาสวักวาโสใต้ จังหวัดเมียนฉ่าน และพระอาจารย์ภัททันตะ ญาณิกเถระ ผู้เป็นพระวินัยธรชั้นฎีกา และอัครมหาบัณฑิต จังหวัดแรงกูน  พระอาจารย์ภัททันตะวิมลเถระ อภิธรรมคณาจริยะ จังหวัดอมรปุระ เป็นต้น พระคณาจารย์เหล่านี้ ได้ถ่ายทอดความรู้ที่ตนเชี่ยวชาญให้แก่ พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ทำให้ท่านพระอาจารย์มีความรู้โดดเด่น ตั้งแต่อายุยังน้อย  โดยเฉพาะพระอภิธรรมปิฎก ท่านมีความชำนาญมาก    
                         
    การเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทย    
         ในสมัยที่พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) อดีตอธิบดีสงฆ์ วัดมหาธาตุฯ องค์ทุติยนายกสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขณะดำรงตำแหน่งสังฆมนตรี ว่าการองค์การปกครองที่สมนศักดิ์ พระพิมลธรรมนั้น พระเดชพระคุณท่าน ได้ริเริ่มและฟื้นฟูให้มีการเรียนพระอภิธรรม เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๒ ได้เดินทางไปดูงานที่ประเทศพม่า เห็นว่าประเทศพม่า มีความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ  จึงได้ขอพระภิกษุบัณฑิตชั้นธัมมาจริยะ จากสภาการศึกษาพระพุทธศาสนา ของสพภาพพม่า และ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทย ได้นิมนต์พระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ให้มาสอนพระอภิธรรมในประเทศไทย (อีกรูปหนึ่งคือ ท่านพระอาจารย์เตชินทะ ธัมมาจริยะ ธัมมกถิกะ)    
                         
    บั้นปลายชีวิต    
         ท่านพระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างเรียบร้อย ขาดแต่วิปัสสนาทีปนีเล่มเดียว ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ ท่านได้อาพาธหนัก ด้วยโรคความดันโลหิตสูง โดยได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมิชชั่นอยู่ ๒ ครั้ง ภายหลังได้ย้ายมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช เป็นเวลาร่วมเดือน แต่อาการก็กลับทรุดหนักลง สุดที่แพทย์จะช่วยเยียวยาได้ จนถึงวาระสุกท้ายของท่านพระอาจารย์    
         ท่านพระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างเรียบร้อย ขาดแต่วิปัสสนาทีปนีเล่มเดียว ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ ท่านได้อาพาธหนัก ด้วยโรคความดันโลหิตสูง โดยได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมิชชั่นอยู่ ๒ ครั้ง ภายหลังได้ย้ายมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช เป็นเวลาร่วมเดือน แต่อาการก็กลับทรุดหนักลง สุดที่แพทย์จะช่วยเยียวยาได้ จนถึงวาระสุกท้ายของท่านพระอาจารย์    
         วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๙ เวลา ๒๐.๐๐น.เศษ ท่านพระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ผู้เป็นคันถปาโมกข์ แห่งอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ก็ได้มรณภาพลง ที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วยโรคความดันโลหิตสูงและไตพิการ สิริรวมอายุได้ ๕๓ ปี    
       ท่านพระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ได้ทำหิตานุหิตประโยชน์ในมนุษย์โลกนี้ และได้ฝากมรดกอันล้ำค่าให้แก่ศิษยานุศิษย์ในประเทศไทย นับเป็นมรดกอันยิ่งใหญ่ หาสิ่งเสมอได้ยาก ควรที่ศิษยานุศิษย์ของอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จะน้อมจิตน้อมใจระลึกนึกถึงอุปการคุณของท่านพระอาจารย์ แล้วตั้งจิตตั้งใจศึกษาเล่าเรียนธรรมะในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระอภิธรรม เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของท่านพระอาจารย์ ให้อภิธรรมนั้นยืนยงยาวนานอยู่คู่พระพุทธศาสนา และคู่ประเทศไทย ตราบนานเท่านาน อันเป็นการตอบแทนคุณูปการของท่านพระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ โดยเป็นอาจาริยบูชา.
                 
                 
           
Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 111,989 Today: 5 PageView/Month: 184

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...